top of page
GDPR.png
INTEGRITETSPOLICY & COOKIES POLICY

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). Denna integritetspolicy beskriver hur Hotell Kallgården (559166-7422) behandlar dina personuppgifter när du använder vår hemsida, bor på vårt hotell, beställer och/eller utnyttjar våra tjänster som vi tillhandahåller, och i andra sammanhang. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande svenska dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter används av oss till att administrera och bearbeta din bokning och till att utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande regler.

Vår användning av personuppgifter görs i samband med:

  1. Administration, tillhandahållande, utveckling och underhållning av de tjänster du köper av oss.

  2. Bearbetning av bokningar och beställningar.

  3. Information till dig via SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus, eller
    annan information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss.

  4. Vår kommunikation med dig och/eller din agent i syfte att du får relevanta erbjudanden.

  5. Analys av statistik och användarbeteenden.

  6. Marknadsföring.

  7. Annan information kan även tillkomma när du anländer/checkar in.

NÄR DU GÖR EN BOKNING HOS OSS
HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER

När du kontaktar oss behandlar vi lämnade personuppgifter för att kunna bearbeta er förfrågan på bästa sätt. Vi gör detta för att kunna uppfylla vårt avtal med dig eller för att kunna besvara dina förfrågningar.
Vi kan i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.
Dina personuppgifter behålls av oss efter du avslutat din vistelse hos oss och efter betalning, i enlighet med svensk lag.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lämnas inte ut av oss till en tredje part utan att du samtycker, eller utan att gällande lagar, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

DINA RÄTTIGHETER OM DU VILL TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation, såsom pass eller annan ID-handling, för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

ÄNDRINGAR AV HOTEL KALLGÅRDENS INTGRITETSPOLICY

Vi vill alltid utveckla och förbättra våra tjänster. Således kan vi ändra ändra omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy kan därför uppdateras och/eller ändras i detta syfte, och/eller om dataskyddsförordningen (GDPR) eller relaterade lagar eller föreskrifter så kräver.

COOKIE POLICY

Hotell Kallgården använder ”cookies” på sin webbplats.
Detta görs i syfte att underlätta användningen, förbättra marknadsföringen och nyttjandet av Hotell Kallgården's webbplats. Du samtycker till att Hotell Kallgården använder cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att du fortsätter att använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att

tillåta cookies.
En cookie är en datafil som hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på en webbplats. Hotell Kallgården använder både permanenta cookies och session cookies, och kan även använda tredjeparts cookies.
Om du inte vill tillåta cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktionalitet påverkas. 

bottom of page